เลือกพื้นที่เก็บไฟล์สำหรับปล่อยที่คุณต้องการ

ยิ่งขนาดพื้นที่เก็บไฟล์มากยิ่งมีโอกาศเพิ่มค่าเรโชได้มากขึ้นและเร็วขึ้น

มดงาน

ขนาดพื้นที่เก็บไฟล์ 150 GB

1,000 บาท

ลดพิเศษ 50% เหลือเพียง

500

บาท / เดือน

ทดลองใช้งานฟรี

จำกัดจำนวนงาน 5 งาน

ไม่จำกัดปริมาณการปล่อยข้อมูล

ปล่อยไฟล์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

เครือข่ายความเร็วสูง 10Gbps

มดทหาร

ขนาดพื้นที่เก็บไฟล์ 400 GB

2,000 บาท

ลดพิเศษ 50% เหลือเพียง

1,000

บาท / เดือน

ทดลองใช้งานฟรี

จำกัดจำนวนงาน 10 งาน

ไม่จำกัดปริมาณการปล่อยข้อมูล

ปล่อยไฟล์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

เครือข่ายความเร็วสูง 10Gbps

มดราชินี

ขนาดพื้นที่เก็บไฟล์ 1000 GB

4,000 บาท

ลดพิเศษ 50% เหลือเพียง

2,000

บาท / เดือน

ทดลองใช้งานฟรี

จำกัดจำนวนงาน 20 งาน

ไม่จำกัดปริมาณการปล่อยข้อมูล

ปล่อยไฟล์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

เครือข่ายความเร็วสูง 10Gbps